KalPan Hugo Gallet'lle kolmen ottelun pelikielto

15.1.2021

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi KalPan Hugo Gallet'lle kolmen ottelun pelikiellon keskiviikon KalPa–KooKoo-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KalPa–KooKoo
Peliaika: 8.45
Pelipäivä: 13.1.2021

1. Selostus asiasta

KalPa–KooKoo-ottelun peliajassa 8.45, pelikatkolla KalPan Hugo Gallet lyö poikittaisella mailalla KooKoon Vilmos Galloa. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Gallet'lle ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5+PR) pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta (sääntö 124).

Tilannehuone on katsonut tilanteen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Gallet'lle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124), koska pelikatkolla pelaaja iskee mailallaan suoran osuman kaulan/leuan alle.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Gallo ei loukkaantunut teon seurauksena.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Gallet'n lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan peli ollessa käynnissä Gallet'lle on tulossa siirretty rangaistus estämisestä. Kun peli katkaistaan, Gallet'n ja Gallon välillä on kontaktitilanne, jossa molemmat pelaajat ovat aktiivisia. Tämän jälkeen Gallo lähestyy uudestaan Gallet'ta, jolloin Gallet iskee poikittaisella mailalla Galloa päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Gallet'n poikittaisessa mailassa on kyse säännön 124 tarkoittamasta vastustajan pään tai niskan alueelle kohdistavasta taklauksesta.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanne alkaa tyypillisellä "muistuksen antaminen" –kontaktitilanteella, joka liittyy Gallet'n suorittamaan KooKoon kiekottoman pelaajan estämiseen, josta hänelle oli tulossa estämisestä rangaistus. Pelikatkolla ensimmäisen pelaajien välisen fyysisen kontaktin jälkeen Gallet iskee poikkeuksellisella tavalla poikittaisella mailalla vastustajaa suoraan päähän. Delegaatio toteaa, että Gallet on teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja teko huomioiden tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon sekä kuluvalla ja edellisellä kaudella aiemmat päähän kohdistuneista taklauksista annetut rangaistukset. Kurinpitodelegaatio pitää Gallet'n tekoa kolmen ottelun pelikiellon arvoisena. Gallet'lla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

KalPan Hugo Gallet'lle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

14. tammikuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen