SaiPan Markus Kojolle ei määrätty pelikieltoa

20.2.2019

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt SaiPan Markus Kojolle pelikieltoa lauantain KooKoo–SaiPa-ottelussa tapahtuneesta laitataklauksesta.

Vaikka taklauksesta ei määrätty pelikieltoa niin lauantain myötä Kojon kymppitili täyttyi. Kojo on pelikiellossa SaiPan seuraavassa ottelussa, 22.2. SaiPa–Kärpät.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Markus Kojo
Ottelu: KooKoo–SaiPa
Peliaika: 09.41
Pelipäivä: 16.2.2019

1. Selostus asiasta

KooKoo–SaiPa-ottelun peliajassa 09.41 SaiPan Markus Kojo taklaa KooKoon Juha-Pekka Haatajaa. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta Kojolle 2+10 minuutin rangaistuksen laitataklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen taklauksen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Kojolle ottelurangaistus laitataklauksesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklattu Haataja ei loukkaantunut tilanteessa.

Kojo on antanut suullisen lausuman kurinpitodelegaatiolle.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 119 mukaan laitataklaus on teko, jossa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus (5PR) tai ottelurangaistus (OR).

Laitataklausta koskeva sääntö jättää soveltajalle suuren harkintavallan sen suhteen mitä on pidettävä "voimakkaana sinkoutumisena laitaa vasten" ja mikä on taklattavan pelaajan vastuu tilanteessa. Yhtäältä laitataklaussäännön tarkoituksena on suojata pelaajia taklauksilta, joiden seurauksena he kaatuvat rajusti päin laitaa. Toisaalta kiekolliseen pelaajaan kohdistuvat taklaukset ovat sallittuja myös laitojen lähellä ja lisäksi kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa, että häntä voidaan taklata. Näiden seikkojen perusteella lähtökohtainen vastuu taklauksesta on taklaajalla, jonka tulee tiedostaa, ettei taklattava ole "haavoittuvassa" asemassa. Taklaajan vastuun ohella myös kiekollisella pelaajalla on vastuu itsestään. Kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa mahdollisuus tulla taklatuksi.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilannetta koskevat ottelutallenteet. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Kojo saa häirittyä Haatajalle syötettyä kiekkoa samalla kun Kojo on luistelemassa kohti laidan lähellä olevaa Haatajaa. Kojon lähestyessä Haatajaa tämä kääntyy ja kääntää selän Kojolle, joka on juuri aloittamassa taklaamaan Haatajaa. Kojon taklaus osuu Haatajaa selkäpuolelle ja taklauksen seurauksena Haataja lentää päin laitaa.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kojon taklaus täyttää laitataklauksen tunnusmerkistön. Toisaalta delegaatio katsoo, että Haataja kääntää selän juuri ennen taklausta Kojolle. Kojon tilanteessa suorittama kontakti ei ole tehty täydellä voimalla. Vaikka Haataja taklauksen seurauksena kaatuu päin laitaa, delegaatio toteaa, että tämä seuraus on osittain aiheutunut taklatun pelaajan toiminnasta. Taklattu pelaaja on myös tilanteessa tietoinen uhkaavasta taklauksesta. Kurinpitodelegaatio toteaa edellä mainituista syistä ja kuluvan kauden kurinpidon rangaistuskäytäntö huomioiden, että Kojon taklaus ei ole ottelurangaistuksen arvoinen.

3. Ratkaisu

SaiPan Markus Kojolle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

18. helmikuuta 2019

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen