TPS:n Lauri Pajuniemelle kahden ottelun pelikielto

19.2.2019

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi TPS:n Lauri Pajuniemelle kahden ottelun pelikiellon perjantain Tappara–TPS-ottelussa tapahtuneesta selästä taklauksesta.

Pajuniemi on kärsinyt väliaikaisen pelikiellon aikana yhden ottelun pelikiellostaan 16.2. Lukko–TPS-ottelussa. Hyökkääjä on pelikiellossa vielä 20.2. Kärpät–TPS-ottelussa.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Lauri Pajuniemi
Ottelu: Tappara–TPS
Peliaika: 52.44
Pelipäivä: 15.2.2019

1. Selostus asiasta

Tappara–TPS-ottelun peliajassa 52.44 TPS:n Lauri Pajuniemi taklaa Tapparan Elias Fälthiä selkäpuolelta ja aiheuttaa taklauksellaan Fälthin kaatumisen laitaa päiten. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Pajuniemelle 2+10 minuutin rangaistuksen laitataklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen teon ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska tilanteesta tulisi määrätä Pajuniemelle ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on määrännyt Pajuniemen väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Pajuniemi on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 123 mukaan selästä taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja taklaa haavoittuvassa asemassa olevaa pelaajaa, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta tai joka ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta. Kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklauksen seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelun videotallenteet ja kuullut Pajuniemen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan kiekon tullessa keskialueelle Tapparan Fälthille, TPS:n Pajuniemi on keskiympyrässä ja lähtee kaartamaan punaviivan kohdalla noin metrin irti laidasta olevaa Fälthiä kohti. Fälth on laukaisemassa kiekkoa lämärillä seisovin jaloin takaisin TPS:n puolustuspäätyyn samalla kun Pajuniemi taklaa Fälthiä selkään. Pajuniemen taklauksen seurauksena Fälth kaatuu pää edellä laitaan.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Pajuniemen taklaus on kohdistettu selkä kentällepäin olevaan vastustajaan, joka on laukaisemassa kiekkoa kohti hyökkäyspäätyä. Tässä tilanteessa Fälth ei ole tietoinen eikä siten pysty puolustamaan itseään tulevalta taklaukselta. Taklaus on myös kohdistettu pelaajaan, joka on noin metrin irti laidasta ja se aiheuttaa taklatun pelaajan kaatumisen päin laitaa. Kurinpitodelegaatio pitää edellä mainituista syistä taklausta selästä taklauksen tunnusmerkistön täyttävänä tekona, jolla on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Pajuniemellä ei ole tilanteessa suurta vauhtia eikä hän tee tilanteessa voimakasta taklausliikettä. Toisaalta Pajuniemi taklaa selkä kentällepäin olevaa vastustajaa sellaisella vauhdilla, joka saa vastustajan kaatumaan päin laitaa. Lisäksi delegaatio kiinnittää huomiota siihen, että Pajuniemellä on hyvin aikaa havaita vastustajan peliasento ja sijainti lähellä laitaa. Edellä mainituilla perusteilla ja tilannetta kokonaisuutena arvioiden sekä ottaen huomioon kuluvalla kaudella selästä taklauksista kurinpitokäsittelyssä annettujen pelikieltojen kestot, kurinpitodelegaatio toteaa, että oikea rangaistus on kahden ottelun pelikielto.

Pajuniemellä ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

TPS:n Lauri Pajuniemelle määrätään kahden (2) ottelun pelikielto. Pajuniemi on kärsinyt yhden ottelun pelikiellostaan väliaikaisen pelikiellon aikana, joten Pajuniemi on pelikiellossa TPS:n seuraavassa ottelussa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

18. helmikuuta 2019

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen