Kärppien Lasse Kukkoselle yhden ottelun pelikielto

9.1.2019

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Kärppien Lasse Kukkoselle yhden ottelun pelikiellon lauantain Kärpät–Jukurit-ottelussa tapahtuneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kukkonen on pelikiellossa keskiviikkona 9.1. pelattavassa Kärpät–KooKoo-ottelussa.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Lasse Kukkonen
Ottelu: Kärpät–Jukurit
Peliaika 58.22
Pelipäivä: 5.1.2019

1. Selostus asiasta

Kärpät–Jukurit-ottelun peliajassa 58.22 Kärppien Lasse Kukkonen taklaa Jukurien Janne Tavia. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Kukkoselle 5+PR minuutin rangaistuksen pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen teon ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska tilanteesta tulisi määrätä Kukkoselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

Kukkonen on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelutallenteet ja kuullut Kukkosen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Tavi saa Jukurien puolustusalueen kulmassa ruuhkasta kiekon haltuunsa ja on lähdössä luistelemaan ylöspäin kohti keskialuetta. Ruuhkan synnyttyä kulmaan Kukkonen lähtee liukumaan kohti kulmaa ja samanaikaisesti, kun Tavi aloittaa kiekollisena hyökkäystä, Kukkonen taklaa Tavia. Kukkosen taklaus osuu osittain Tavia päähän. Delegaatio toteaa, että kyseessä on säännön 124 tarkoittama vastustajan päähän kohdistunut taklaus.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että suurin vastuu taklauksen kohdistumisesta taklattavan pelaajan vartaloon on taklaajalla. Toisaalta myös kiekollisella pelaajalla vastuu siitä miten hän tilanteen pelaa ja kuinka hän altistaa itsensä taklaukselle. Delegaatio toteaa, että Kukkonen taklaa Tavia suoraan edestäpäin, joskin ennen kiekolliseksi tulemistaan Tavilla on kylki Kukkosen suuntaan eikä havaitse hän Kukkosen lähestymistä. Kukkonen tulee kuitenkin taklaukseen liukumalla ja suhteellisen vähäisellä vauhdilla. Tavilla on taklaushetkellä matala peliasento ja pää alhaalla. Kukkonen ei suuntaa taklaustaan ylöspäin eikä kohdista taklausta tietoisesti vastustajan päähän. Edellä todetuista seikoista huolimatta, koska tilanteessa Kukkosen taklauksessa aiheutuu suora kontakti myös Tavia päähän, kurinpitodelegaatio toteaa, että Kukkonen on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja tästä syystä tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistusta.

Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon sekä kuluvalla ja edellisellä kaudella aiemmat päähän kohdistuneista taklauksista annetut rangaistukset. Delegaatio pitää Kukkosen suorittamaa taklausta yhden ottelun arvoisena.

3. Ratkaisu

Kärppien Lasse Kukkoselle määrätään yhden (1) ottelun pelikielto.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

7. tammikuuta 2018

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen