Sääntökirja uudistui – tässä merkittävimmät muutokset Liigassa

12.9.2018
Sääntökirja uudistui – tässä merkittävimmät muutokset Liigassa

Kansainvälinen Jääkiekkoliitto (IIHF) uudistaa sääntökirjaansa muutaman vuoden välein. Uusi, kaudet 2018-2022 kattava sääntökirja on nyt julkaistu. Lue, millaisia sääntömuutoksia ja tarkennuksia alkava kausi tuo tullessaan.

Uudessa sääntökirjassa uudistuksen vetovastuu on ollut IIHF:n pelaajaturvallisuuskomitealla, joten pelaajaturvallisuus on painopisteenä tuoreissa muutoksissa. Lisäksi kansallisissa sarjoissa on omia poikkeussääntöjään, jotka löytyvät kilpailusäännöistä.

Seuraavassa Liigaa koskevat muutokset kootusti:

1. Kiekon sulkeminen maalialueen ulkopuolella

Määritelmää on tiukennettu. Maalivahdin velvollisuus on pitää kiekko pelissä, eikä maalivahti voi peittää kiekkoa maalialueen ulkopuolella, jos vastustaja on riittävän kaukana tai maalivahdilla on selkeästi aikaa pelata kiekkoa turvallisesti mailallaan. Jos maalivahdin vartalo on maalialueen ulkopuolella (kuva/alue 3), maalivahdin ei sallita sulkea kiekkoa pelikatkon aikaansaamiseksi, ellei vähintään yksi vastustaja paineista maalivahtia, eikä hän voi turvallisesti pelata kiekkoa mailallaan.

2. Maalinteko luistimella

Liigassa ei oteta käyttöön uuden sääntökirjan mukaista sääntöä 96 i, jossa maali hylätään aina, kun pelaaja ohjaa kiekon maaliin luistimellaan. Liigassa on voimassa edellisen sääntökirjan mukainen tulkinta, jossa maalia ei hyväksytä, jos pelaaja tekee maalin havaittavissa olevalla potkuliikkeellä. Kiekon ohjaaminen luistimella maaliin on sallittu.

3. Kattokamera ja videotarkistus

Liiga-halleihin asennetaan uudet kattokamerat videotarkistuksia varten. Esteettömän näkyvyyden mahdollistamiseksi maalivahtien juomapulloille tulee teline maalin taakse.

4. Maali pois paikaltaan

Sääntöön on tuotu lisää liikkumatilaa. Jos toinen tai molemmat maalin tolpat eivät ole tasaisesti kiinni jäässä, mutta ovat kontaktissa joustopiikkiin ja joustopiikki on reiässä, maali hyväksytään.

5. Rangaistuslaukaus

Joukkue voi jatkossa päättää, kuka rangaistuslaukauksen ampuu. Tilanteissa, joissa kenttäpelaajaa rikotaan rangaistuslaukauksen edellyttämällä tavalla, valmentaja voi nimetä kenet tahansa joukkueen kenttäpelaajan suorittamaan rangaistuslaukauksen edellyttäen, että kyseistä kenttäpelaajaa ei olla rankaisemassa.

6. Loukkaantuminen vs piittaamattomuus

Loukkaantuminen/loukkaantumisaste on poistettu ison rangaistuksen määritelmistä ja sen asemesta käytetään määritelmää piittaamattomuus tai piittaamattomasti vaarantaa. Yksittäisten sääntöjen kohdalla vastaavasti loukkaantuminen on poistettu (pl. korkea maila). Pelitilanteessa rangaistavuuden painopiste on siirretty itse tekoon. Mahdollinen seuraus (esim. loukkaantuminen) on lähemmin kurinpitoon liittyvä seikka.

7. Kampitus

Mikäli pelaaja syöksyy kohti kiekollista vastustajaa pelaten ensin kiekon pois mailallaan tai vartalollaan ja sen jälkeen aiheuttaa vastustajan kaatumisen, tuomitaan tilanteessa rangaistus kampituksesta. Läpiajotilanteessa rangaistuslaukausta ei tässä tilanteessa kuitenkaan tuomita.

8. Pelin viivyttäminen pitkän kiekon jälkeen

Mikäli kuka tahansa puolustavan joukkueen kenttäpelaaja tarkoituksellisesti pitkän kiekon jälkeen suorittaa aloitusrikkeen viivyttääkseen peliä, aiheuttaa hän varoituksen joukkueelle. Toisesta vastaavasta rikkeestä samassa ottelussa joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä.

9. Aloituspaikka käytösrangaistuksen jälkeen

Jos pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus tai pelirangaistus käytöksestä, seuraava aloitus suoritetaan rangaistavan joukkueen puolustusalueen aloituspisteestä.

10. Laitataklaus

Säännön rangaistusasteikkoa on tiukennettu, ja teko on rinnastettavissa selästä taklaamiseen. Minimirangaistus on 2+10 minuuttia.

11. Pelipaita

Pelipaita täytyy pitää kokonaan housujen ulkopuolella ja aina kun mahdollista se tulee kiinnittää asianmukaisesti hihnoilla housuihin. Sääntöä sovelletaan ainoastaan pelikatkoilla peliin tulleisiin pelaajiin. Maalivahtiin sääntöä ei sovelleta. Sääntö ei ole voimassa ottelun varsinaisen peliajan viiden viimeisen minuutin ja jatkoerien aikana. Säännön noudattamatta jättäminen varoituksen jälkeen aiheuttaa pienen rangaistuksen pelin viivyttämisestä.

12. Kaulasuojus

Kaikkien pelaajien täytyy käyttää kaulasuojusta Liigan otteluissa.


---
Julkaisija: Antti Seppänen