Liigan kurinpitäjä ei määrännyt Antti Tyrväiselle pelikieltoa

13.1.2017
Liigan kurinpitäjä ei määrännyt Antti Tyrväiselle pelikieltoa

Kuva: Tomi Natri

Liigan kurinpitäjä ei määrännyt Pelicansin Antti Tyrväiselle pelikieltoa keskiviikon Pelicans–Sport-ottelussa tapahtuneesta törmäyksestä.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Otteluajankohta: 11.1.2016
Ottelu: Pelicans-Sport
Peliaika 9:51

1. Selostus asiasta

Otteluvalvoja on asettanut kurinpitokäsittelyyn Pelicans–Sport-ottelun ensimmäisessä erässä ajassa 9:51 tapahtuneen tilanteen, jossa Antti Tyrväisen ja linjatuomarin välillä on yhteentörmäys. Ottelun erotuomarit tuomitsivat tilanteesta pelirangaistuksen Tyrväiselle erotuomarin koskemattomuuden loukkauksesta.

Kurinpitäjä on kuullut tilanteesta otteluvalvojaa, Tyrväistä, linjatuomaria sekä Suomen jääkiekkoerotuomariliiton puheenjohtajaa.

Tilanne ei näy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 116 v. i-kohdan mukaan pelaajalle, joka koskettaa millään tavoin tuomaria haitaten pelin johtamista tuomitaan ottelurangaistus.

Yhteentörmäys ei näy ottelun videotallenteelta. Otteluvalvojan raportin mukaan otteluvalvoja ei ole havainnut pelin painottomalla puolella tapahtunutta tilannetta. Erotuomariraportin mukaan kukaan ottelun erotuomareista ei ole havainnut yhteentörmäystä taikka sitä, millä tavoin Tyrväinen on tilanteessa toiminut. Linjatuomari, johon Tyrväinen törmää, on kertonut kovan kontaktin osuneen hänen selkäpuolelle samalla kun hän on ollut takaperin liikkunut A-aloituspisteeltä kohti vaihtoaitioita. Tyrväinen on lausumassaan todennut hakeneensa painottomalle puolelle syöttöpaikkaa ja katseensa olleen Pelicansin kiekollisessa puolustajassa ja tällöin yllätykseen törmänneensä tuomariin. Tyrväinen on todennut, ettei hän ole havainnut tuomaria ennen törmäystä. Tyrväinen on todennut, ettei hänen tarkoituksena ole ollut ottaa kontaktia erotuomariin.

Liigan kuluvalle kaudelle tekemissä kurinpitolinjauksissa on todettu, että erotuomarit ovat osa jääkiekko-ottelua ja samanaikaisesti jäällä pelaajien kanssa. Pelaajien tulee kunnioittaa erotuomareita ja välttää kontaktia erotuomariin. Yllättävässä tilanteessa, jossa pelaaja ei pysty välttämään kontaktia erotuomariin, pelaajan tulee vähintäänkin minimoida kontaktin voimakkuus erotuomarin kanssa. Erotuomarin koskemattomuuden rankaisemisessa annetaan aikaisempaa enemmän merkitystä törmäyksen tarkoituksellisuudelle tai välinpitämättömyydelle ja määrätään näistä aiempaa ankarampia rangaistuksia.

Tällä linjauksella on haluttu korostaa sitä, että pelaajien tulee mahdollisimman suurelta osin välttää kontaktit tuomareiden kanssa. Toisaalta taas jääkiekossa tapahtuu yhteentörmäyksiä väistämättä pelaajien ja erotuomareiden kesken ja näissä tilanteissa pelaajan tulee minimoida kontaktin voimakkuus. Edellä todettu tarkoittaa kurinpidossa tehtävässä rangaistusharkinnassa sitä, että mikäli pelaajan toimintaa ei voida pitää moittivana törmäyksen aiheutumisen suhteen tai pelaaja pyrkii minimoimaan syntyvän kontaktin voimakkuuden, ei näistä tilanteista rangaista pelaajaa ottelurangaistuksella.

Kurinpitokäsittelyssä rangaistukset määrätään sen mukaan mitä asiassa voidaan todeta tapahtuneen. Päätökset perustetaan otteluvideosta ilmeneviin tapahtumiin taikka asianosaisten lausumiin. Tässä asiassa saadun selvityksen mukaan linjatuomari on ollut tapahtumahetkellä liikkeessä taaksepäin ja Tyrväinen hakenut syöttöpaikkaa katse linjatuomarista päinvastaisessa suuntaan olevassa kiekollisessa puolustajassa. Linjatuomarin ja Tyrväisen luistelulinjat ovat ristenneet. Koska muuta selvitystä yhteentörmäyksestä ei ole, jää selvittämättä, että Tyrväisen toiminnassa olisi sellaista moitittavuutta, että tilanteesta tulisi Tyrväiselle määrätä lisärangaistuksia.

3. Ratkaisu

En määrää Pelicansin Antti Tyrväiselle pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitoryhmälle 7 luvun mukaisesti.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 12. tammikuuta 2017

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitäjä


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen