Liiga määrää Tero Koskirannan pelikieltoon

19.1.2016

Liigan kurinpitäjä on määrännyt Sportin Tero Koskirannalle kahden ottelun pelikiellon sunnuntain KalPa-Sport–ottelussa tapahtuneesta polvitaklauksesta.

Koskiranta on pelikiellossa seuraavissa Sportin otteluissa: 22.1.2016 JYP-Sport ja 23.1.2016 Sport-JYP.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KalPa-Sport
Tapahtumapäivä: 17.1.2016
Peliaika 19:36

1. Selostus asiasta

Otteluajassa 19:36 Sportin Tero Koskiranta taklaa KalPan Joonas Lyytistä. Tilanteesta tuomittiin iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus (5+PRK) polvitaklauksesta. Päävideotuomari on asettanut tilanteen kurinpitäjän käsiteltäväksi, koska tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Kurinpitäjä on kuullut Koskirantaa tilanteesta.

Lyytinen pystyi pelaamaan ottelun loppuun asti.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 153 mukaan polvitaklaus on teko, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan Lyytinen vastaanottaa syötön omalla puolustusalueella ja lähtee harhauttamaan edestä lähestyvää Koskirantaa. Kun Lyytinen tekee suunnanmuutoksen oikealle, Koskiranta työntää vasemman jalkansa etuviistoon Lyytisen eteen. Tämän seurauksena Koskiranta osuu polvellaan Lyytistä. Kyseessä on säännön 153 mukainen polvitaklaus.

Liigassa useimmat polvitaklaukset aiheutuvat siitä, että taklattava pelaaja viime hetkellä ehtii väistämään vain ylävartalonsa taklaajan edestä ja tästä johtuen taklaajan ja taklattavan polvet/jalat osuvat yhteen. Tällöin tulee arvioitavaksi myös taklattavan vastuu rangaistusharkinnassa. Tässä tapauksessa polvitaklaus ei aiheudu Lyytisen viime hetken väistämisestä vaan siitä, että Koskiranta työntää Lyytisen harhautuksen jälkeen jalkansa etuviistoon ja taklaa ojennetulla jalalla Lyytistä. Näin ollen vastuu taklauksesta on yksin Koskirannalla. Katson, että Koskiranta on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajansa ja tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Yleisesti ottaen polvitaklaukset ovat erittäin vaarallisia ja niistä voi aiheutua vaikeita loukkaantumisia. Koskirannan taklausta kokonaisuutena arvioiden ja ottaen huomioon ettei Lyytinen loukkaantunut tilanteessa sekä polvitaklauksista määrätyt ottelurangaistukset, katson, että oikea seuraamus teosta on kahden ottelun pelikielto. Koskirannalla ei ole aiempia huomioon otettavia kurinpitomenettelyssä määrättyjä pelikieltoja.

3. Ratkaisu

Määrään Sportin Tero Koskirannalle kahden (2) ottelun pelikiellon. Koskiranta on pelikiellossa Sportin seuraavissa otteluissa 22.1.2016 JYP-Sport ja 23.1.2016 Sport-JYP.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitoryhmälle kurinpitosääntöjen 7 luvun mukaisesti.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 18. tammikuuta 2016

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitäjä


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen