Kurinpitopäätös Sami Venäläisen asiassa ottelussa Lukko–SaiPa

30.12.2015

Liigan kurinpitäjä ei määrännyt SaiPan Sami Venäläiselle pelikieltoa tiistain Lukko–SaiPa–ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Lukko-SaiPa
Ottelupäivä: 29.12.2015
Peliaika 57:20

1. Selostus asiasta

Otteluajassa 57:20 SaiPan Sami Venäläinen taklaa Lukon Rony Ahosta. Päävideotuomari on asettanut tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulee määrätä Venäläiselle ottelurangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kurinpitäjä on kuullut Venäläistä tilanteesta.

Ahonen ei loukkaantunut tilanteessa.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 määritelmän mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön 124 ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka syyllistyy päähän kohdistuvaan taklaukseen, tuomitaan harkinnan mukaan joko pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus käytöksestä (5+PRK) tai ottelurangaistus (OR). Säännön 124 iii-kohdan mukaan, jos päähän kohdistuvalla taklauksella vahingoitetaan tai piittaamattomasti vaarannetaan vastustajaa, tuomitaan taklauksesta ottelurangaistus.

Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan Venäläinen ja Ahonen tavoittelevat tilanteessa irtokiekkoa. Tilanteessa Venäläinen suorittaa taklauksen kääntäen selkänsä kohti Ahosta. Taklaus kohdistuu kiekolliseen Ahoseen. Edelleen videotallenteen perustella voidaan todeta, että kontaktissa ensimmäinen kontakti ja taklaukseen voima kohdistuvat valtaosin Ahosen ylävartaloon, mutta tilanteessa on myös kontaktia Ahosen päähän. Koska Venäläinen osuu tilanteessa osittain myös Ahosta päähän, kyseessä on säännössä 124 tarkoitettu päähän kohdistunut taklaus.

Lukolta saadun tiedon mukaan Ahonen ei loukkaantunut tilanteessa. Katson, että Venäläinen ei ole taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa säännön 124 iii-kohdan tarkoittamalla tavalla. Edellä todettujen seikkojen perusteella tilanteesta tulee määrätä rangaistukseksi säännön 124 ii-kohdan mukaisesti joko pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus käytöksestä (5+PRK) tai ottelurangaistus (OR).

Taklauksen moitittavuuden huomioiden sekä pelitilannetta kokonaisuutena arvioiden, katson, että tilanteesta ei määrätä ottelurangaistusta Venäläiselle.

3. Ratkaisu

En määrää SaiPan Sami Venäläiselle pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitoryhmälle kurinpitosääntöjen 7 luvun mukaisesti.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 30. joulukuuta 2015

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitäjä


---
Julkaisija: Juuso Kauppinen