Liiga valmistautuu avaamaan kauden suunnitellusti 1.10.2020. Liiga on yhdessä seurojen sekä asiantuntijoiden kanssa valmistellut yhteisen toimintaohjeen, jonka avulla pyritään varmistamaan eri osapuolten turvallisuus ottelutapahtuman yhteydessä. Vaihteleva tilanne, sekä valtiovallan, kuntien ja aluehallintoviranomaisten suositukset yleisötapahtumien osalta ovat asettaneet haasteita, joihin on yhdessä etsitty parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tilanteiden ja viranomaisohjeistusten muuttumista seurataan aktiivisesti, jotta toimintaa voidaan joustavasti sopeuttaa vallitsevien ohjeistusten mukaisesti.

LIIGAN TURVALLISUUSOHJEEN PÄÄPERIAATTEET

Liigan turvallisuusohje antaa seuroille suositukset, joiden avulla pyritään varmistamaan urheilijoiden, taustahenkilöiden, muiden ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuus. Paikallisesti tapahtumaturvallisuus on Aluehallintoviraston vastuualueella, ja seurat ovat tehneet heidän kanssaan yhteistyötä kunkin hallin erityispiirteet huomioiden. Kukin seura vastaa oman ottelutapahtumansa turvallisuudesta.

YLEINEN TURVALLISUUS

URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS

YLEISÖN TURVALLISUUS

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi, ja sitä muokataan tarvittaessa viranomaisohjeistusten mukaisesti.