Kärppien Otto Karviselle kolmen ottelun pelikielto

17.11.2020

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Kärppien Otto Karviselle kolmen ottelun pelikiellon viime lauantain Kärpät–HIFK-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–HIFK
Peliaika: 44.51
Pelipäivä: 14.11.2020

1. Selostus asiasta

Kärpät–HIFK-ottelun peliajassa 44.51 Kärppien #21 Otto Karvinen taklaa HIFK:n #28 Rony Ahosta. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Karviselle 5 minuutin rangaistuksen ja pelirangaistuksen laitataklauksesta (sääntö 119).

Tilannehuone on katsonut tilanteen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Karviselle ottelurangaistus, koska tilanteessa taklattava on irti laidasta, taklaajalla on luja ja pitkä vauhti sekä taklauksen aiheuttama loukkaantumisvaara on ilmeinen.

Karvinen on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

Taklattu Ahonen loukkaantui taklauksen johdosta eikä pystynyt jatkamaan ottelua.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 119 mukaan laitataklaus on teko, jossa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaa vasten. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan harkinnan mukaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Laitataklausta koskeva sääntö jättää soveltajalle suuren harkintavallan sen suhteen mitä on pidettävä "voimakkaana sinkoutumisena laitaa vasten" ja mikä on taklaajan ja toisaalta taklattavan pelaajan vastuu tilanteessa. Yhtäältä laitataklaussäännön tarkoituksena on suojata pelaajia taklauksilta, joiden seurauksena he kaatuvat rajusti päin laitaa. Toisaalta kiekolliseen pelaajaan kohdistuvat taklaukset ovat sallittuja myös laitojen lähellä ja lisäksi kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa, että häntä voidaan taklata. Näiden seikkojen perusteella lähtökohtainen vastuu taklauksesta on taklaajalla, jonka tulee tiedostaa, ettei taklattava ole "haavoittuvassa" asemassa. Taklaajan vastuun ohella myös kiekollisella pelaajalla on vastuu itsestään. Kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa mahdollisuus tulla taklatuksi.

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelun videotallenteet, kuullut Karvisen lausuman sekä lukenut erotuomariraportin. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Karvisen taklaus kohdistuu punaviivalla kiekkoa hyökkäyspäätyyn laukaisemassa olevaan Ahoseen, joka on noin metrin irti laidasta. Ahonen on kiekon laukaisemisesta johtuen osittain selkä kentälle päin. Tilanteessa Ahonen on myös tietoinen painetta antavasta Karvisesta ja on kiekollinen pelaaja, jota voidaan taklata. Kuitenkin Kurinpitodelegaatio toteaa, että Karvisella on ollut aikaa havaita Ahosen haavoittuva peliasento ennen taklauksen suorittamista ja näin ollen Karvisen olisi tullut huomioida se tilannetta pelatessaan. Kurinpitodelegaatio pitää edellä mainituista syistä ja Ahosen rajusta laitaan lentämisestä johtuen Karvisen taklausta laitataklauksen tunnusmerkistön täyttävänä tekona, jolla on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Karvinen luistelee taklaukseen pelitilanteen mukaisella vauhdilla. Delegaatio kiinnittää huomiota siihen, että Karvisella on hyvin aikaa havaita vastustajan peliasento ja sijainti lähellä laitaa. Edellä mainituilla perusteilla ja tilannetta kokonaisuutena arvioiden sekä ottaen huomioon aiheutuneen loukkaantumisen, kurinpitodelegaatio toteaa, että oikea rangaistus laitataklauksesta on kolmen ottelun pelikielto.

Karvisella ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

Kärppien Otto Karvinen määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Karvinen on pelikiellossa Kärppien kolmen seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

16. marraskuuta 2020

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Published by: Antti Seppänen