HPK:n Arto Laatikaiselle kolmen ottelun pelikielto

2.4.2019

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi HPK:n Arto Laatikaiselle kolmen ottelun pelikiellon perjantain TPS–HPK-ottelussa tapahtuneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Laatikainen on pelikiellossa HPK:n kolmessa seuraavassa playoffs-ottelussa: 4.4. Tappara–HPK, 6.4. HPK–Tappara ja 9.4. Tappara–HPK.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Arto Laatikainen
Ottelu: TPS–HPK
Peliaika: 16.24
Pelipäivä: 29.3.2019

1. Selostus asiasta

TPS–HPK-ottelun peliajassa 16.24 HPK:n Arto Laatikainen taklaa TPS:n Lauri Pajuniemeä. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta Laatikaiselle 5 minuutin rangaistuksen ja pelirangaistuksen pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen taklauksen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Laatikaiselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Pajuniemi loukkaantui tilanteessa eikä pelannut ottelua loppuun.

Laatikainen/HPK on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelutallenteen ja lukenut Laatikaisen/HPK:n antaman lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Laatikainen on heti jäähyaitiosta jäälle tulemisensa jälkeen lähestymässä pitkää poikkikentän syöttöä vastaanottavaa Pajuniemeä, joka on hitaasti liukumassa takaperin. Laatikainen lähtee tilanteessa taklaamaan Pajuniemeä tämän selkäpuolelta. Videotallenteen perusteella taklauksessa Laatikaisen oikea käsivarsi ei ole kiinni vartalossa vaan etuviistoon ojennettuna. Pelaajien välillä ensimmäinen kontakti tapahtuu Laatikaisen eteenpäin ojennetusta käsivarresta Pajuniemen päähän. Pääosuman jälkeen pelaajien jalat osuvat toisiinsa. Muuta kontaktia pelaajien välillä ei tilanteessa ole.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatussa kappaleessa todetusti Laatikaisen taklauksesta aiheutuu suora ja suhteellisen voimakas kontakti päähän, joten kyse on säännössä 124 tarkoitetusta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että vastuu taklauksen kohdistumisesta taklattavan pelaajan vartaloon on lähtökohtaisesti yksin taklaajalla. Pajuniemi on ennen taklausta vastaanottamassa pitkää syöttöä hitaasti takaperin liukuen. Delegaatio toteaa, että Pajuniemen peliasento ei muutu tilanteessa siten, että hän aiheuttaisi taklauksen kohdistumisen itseään päähän. Näin ollen ja koska lisäksi Laatikainen tulee taklaukseen Pajuniemestä katsottuna takaapäin, on vastuu taklauksen kohdistumisesta taklattavan vartaloon yksin Laatikaisella. Koska Laatikainen suorittaa taklauksen taklattavaan nähden pimeästä kulmasta ja lisäksi etuviistoon ojennetulla käsivarrella osuen taklattavaa päähän, kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä mainitut seikat sekä tak-laustilanteen kokonaisuudessaan huomioon sekä kuluvalla kaudella aiemmat päähän kohdistuneista taklauksista annetut rangaistukset. Delegaatio pitää Laatikaisen suorit-tamaa vastustajan päähän kohdistuvaa taklausta, jonka seurauksena taklattu pelaaja loukkaantuu, kolmen ottelun arvoisena tekona.

Laatikaisella ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigassa.

3. Ratkaisu

HPK:n Arto Laatikaiselle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Laatikainen on pelikiellossa HPK:n seuraavien kolmen playoffs-ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

2. huhtikuuta 2019

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja

Video tilanteesta


---
Published by: Juuso Kauppinen