HIFK:n Tommi Santalalle viiden ottelun pelikielto

23.3.2019

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi HIFK:n Tommi Santalalle viiden ottelun pelikiellon torstain Pelicans–HIFK-ottelussa tapahtuneesta polvitaklauksesta.

Santala on pelikiellossa HIFK:n viiden seuraavan playoffs-ottelun ajan. Mikäli pelikieltoa ei ole kärsitty kuluvan kauden aikana, niin loppuosan pelikiellostaan Santala kärsii edustamansa seuran seuraavissa Liiga-otteluissa.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Tommi Santala
Ottelu: Pelicans–HIFK
Peliaika: 59.48
Pelipäivä: 21.3.2019

1. Selostus asiasta

Pelicans–HIFK-ottelun peliajassa 59.48 HIFK:n Tommi Santala taklaa Pelicansin Mikko Kousaa. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta Santalalle 5 minuutin rangaistuksen polvitaklauksesta ja pelirangaistuksen (5+PR).

Tilannehuone on katsonut kyseisen taklauksen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Santalalle ottelurangaistus polvitaklauksesta.

Kurinpitodelegaatio on saanut suullisen lausuman Santalalta tilanteesta.

Kousa loukkasi itseään taklauksen seurauksena.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 152 mukaan polvitaklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Säännön ii kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on kuullut Santalan lausuman ja katsonut tilannetta koskevat videot. Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan oman puolustusalueen päädyssä paikallaan oleva Kousa lyö kiekon ränniin samalla, kun Santala on lähestymässä tätä. Tämän jälkeen Kousa pyrkii pääsemään taklauksen alta pois, johon Santala reagoi kurottamalla voimakkaasti oikean polvensa eteenpäin ja lisäksi nostamalla oikean kyynärpäänsä ylöspäin. Tämän jälkeen Santala taklaa Kousaa eteenpäin kurotetulla polvellaan. Santalan olkavarren tasolle kohotettu kyynärpää ei osu Kousaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Santalan taklaus täyttää säännön 153 tarkoittaman polvitaklauksen tunnusmerkistön. Lisäksi kurinpitodelegaatio toteaa, että Santalan kyynärpään nosto kohti vastustajan päätä täyttää säännön 124 iii 3 -mukaisen päähän kohdistuvan taklauksen kohdan tunnusmerkistön, vaikkei kyynärpää osukaan Kousaan.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Liigassa useimmat polvitaklaukset aiheutuvat siitä, että taklattava pelaaja viime hetkellä ehtii väistämään vain ylävartalonsa taklaajan edestä ja tästä johtuen taklaajan ja taklattavan polvet/jalat osuvat yhteen. Tällöin tulee arvioitavaksi myös taklattavan pelaajan vastuu rangaistusharkinnassa. Tässä tapauksessa polvitaklaus ei aiheudu Kousan viime hetken väistämisestä vaan yksin Santalan polven kurottamisesta eteenpäin. Näin ollen vastuu taklauksesta on yksin Santalalla.

Edellä todetusti kurinpitodelegaatio katsoo, että Santalan teko täyttää polvitaklauksen tunnusmerkistön. Lisäksi delegaatio pitää Santalan polvitaklausta täysin tahallisen tekona. Ottaen huomioon taklaajan vastuusta todetut asiat, kuluvalla ja edellisellä kaudella polvitaklauksista määrätyt pelikieltojen pituudet ja sen, että Kousa loukkasi itseään taklauksen seurauksena sekä pelitilanteen kokonaisuudessaan, kurinpitodelegaatio katsoo, että Santala on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja sen takia tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus. Taklausta kokonaisuutena arvioiden ja edellä lausutut asiat huomioiden kurinpitodelegaatio pitää oikeana seurauksena teosta viiden ottelun pelikieltoa. Santalalla ei ole aiempaa tässä tapauksessa huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

HIFK:n Tommi Santalalle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Santala on pelikiellossa HIFK:n viiden seuraavan playoffs-ottelun ajan. Mikäli pelikieltoa ei ole kärsitty kuluvan kauden aikana, niin loppuosan pelikiellostaan Santala kärsii edustamansa seuran seuraavissa Liiga-otteluissa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

22. maaliskuuta 2018

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Published by: Juuso Kauppinen