Pelicansin Mikko Kousalle neljän ottelun pelikielto – katso video

9.10.2018

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Pelicans-puolustaja Mikko Kousalle neljän ottelun pelikiellon lauantain Pelicans–Ilves-ottelussa tapahtuneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kousa on pelikiellossa Pelicansin neljässä seuraavassa ottelussa: 10.10. Ässät–Pelicans, 13.10. HPK–Pelicans, 19.10. Pelicans–TPS ja 24.10. HIFK–Pelicans.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Mikko Kousa
Ottelu: Pelicans–Ilves
Peliaika 29:38
Pelipäivä: 6.10.2018

1. Selostus asiasta

Pelicans–Ilves-ottelun peliajassa noin 29:38 Pelicansin Mikko Kousa taklaa Ilveksen Eemeli Suomea. Ottelun erotuomarit eivät tuominneet tilanteesta rangaistuksia. Tilannehuone on katsonut kyseisen taklauksen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus päähän kohdistuvasta taklauksesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Suomi loukkaantui tilanteessa eikä pelannut ottelua loppuun.

Pelicans on antanut lausumat tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Suomi saa pitkän avaussyötön Ilveksen puolustusalueella siniviivan alapuolella ja jakaa kiekon edelleen yhdellä kosketuksella laitaan Ilveksen hyökkääjälle. Kousa lukee Ilveksen avaussyötön ja tulee kentän painottomalta puolelta kohti Suomea. Kousa taklaa tilanteessa kiekollisena pidettävää Suomea, taklaus tulee osittain ns. puun takaa ilman, että Suomi ehtii siihen varautua. Edelleen videotallenteen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että Kousan taklaus suuntautuu ylöspäin ja kohdistuu voimakkaasti Suomen päähän ja vartaloon. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kousan taklauksessa aiheutuu voimakas kontakti Suomea päähän, joten kyse on säännössä 124 tarkoitetusta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että jääkiekkoon kuuluvat myös kovat keskialueen avojäätaklaukset, mutta ne pitää pystyä suorittamaan sääntöjen sallimalla tavalla. Delegaatio toteaa, että Liigassa on haluttu korostuneesti saada vähennettyä päähän kohdistuneita taklauksia ja tällä perusteella on myös ennen kauden alkamista linjattu seuraavasti: Päähän kohdistuneena taklauksena pidetään kaikkia taklauksia, joissa ensimmäinen kontakti tapahtuu taklatun pelaajan päähän. Lisäksi päähän kohdistuneena taklauksena pidetään taklauksia, joissa ensimmäisenä vartaloon kohdistuvan taklauksen jälkeen taklaus kohdistuu myös taklatun pelaajan päähän. Edellä lausuttuun linjaukseen viitaten kurinpitodelegaatio toteaa, että tämän kaltaisissa tilanteissa - pelaaja pääsee taklaamaan vastustajaa, joka ei ole tietoinen osuvasta taklauksesta - taklaajalla on korostunut vastuu siitä, ettei taklaus kohdistu taklattavan pelaajan päähän.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Suomi on ennen taklausta suhteellisen matalassa peliasennossa pelattuaan kiekkoa laitaan. Toisaalta Suomen peliasento ei muutu ennen taklausta. Delegaatio toteaa, ettei Suomen peliasento vähennä taklaavan Kousan vastuuta, koska Kousa pääsee taklaamaan Suomea ns. puun takaa ja lisäksi hän kohdistaa taklauksen ylöspäin. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kousa on edellä mainituista syistä taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa ja tästä syystä tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä mainitut seikat sekä taklaustilanteen kokonaisuudessaan huomioon sekä kuluvalla kaudella aiemmat päähän kohdistuneista taklauksista annetut rangaistukset. Delegaatio pitää Kousan suorittamaa vastustajan päähän kohdistuvaa taklausta, jonka seurauksena taklattu pelaaja loukkaantuu, neljän ottelun arvoisena tekona.

Kousalla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigassa.

3. Ratkaisu

Pelicansin Mikko Kousalle määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Kousa on pelikiellossa Pelicansin seuraavien neljän ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

8. lokakuuta 2018

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Published by: Juuso Kauppinen