Ässien Maksim Matushkinille ei määrätty pelikieltoa – katso video

28.3.2018

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Ässien Maksim Matushkinille pelikieltoa maanantain Ässät–Kärpät-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Maksim Matushkin on pelikelpoinen keskiviikkona 28.3. pelattavassa Kärppien ja Ässien välisessä viidennessä neljännesfinaaliottelussa.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Pelaaja: Maksim Matushkin
Ottelu: Ässät–Kärpät
Peliaika: 19:30
Pelipäivä: 26.3.2018

1. Selostus asiasta

Otteluvalvoja raportoi päävideotuomarille Ässät–Kärpät-ottelussa ajassa 19:30 tapahtuneen tilanteen, jossa Ässien Maksim Matushkin taklaa Kärppien Juha Koivistoa. Ottelun erotuomarit eivät tuominneet tilanteesta rangaistuksia.

Päävideotuomari asetti kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta Matushkille.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Koivisto ei loukkaantunut tilanteessa.

Matushkin ja Ässät ovat antaneet lausumat tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään tai niskan alueelle. Säännön iii-kohdan mukaan pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa pään tai niskan alueelle kohdistuneen taklauksen seurauksena, tuomitaan ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Matushkin taklaa kulmassa Koivistoa, joka on hieman aiemmin jättösyötöllä luopunut kiekosta. Koivisto lentää taklauksen voimasta voimakkaasti päin laitaa. Delegaatio toteaa, että videotallenteen perusteella taklauksessa tapahtuu kontakti ensimmäisenä Koivistoa päähän ja heti tämän jälkeen vartaloon.

Matushkin suorittaa taklauksen hetkeä ennen taklausta jättösyötöllä kiekosta luopuneeseen Koivistoon ja aiheuttaa tämän voimakkaan osumisen päätylaitaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Koiviston on tullut olla tietoinen lähietäisyydellä siniviivalta asti luistelevasta vastustajasta ja hänen tulisi olla varautunut taklaukseen. Näin ollen Koivisto on tässä tilanteessa vastuussa taklauksen vastaanottamisesta eikä tilanteessa tule sovellettavaksi laitataklausta koskeva sääntö. Hetkeä ennen taklausta tapahtuneesta jättösyötöstä huolimatta kurinpitodelegaatio pitää Koivistoa taklaushetkellä vielä kiekollisena pelaajana, jota voidaan taklata tilanteessa ilman, että estämistä koskeva sääntö tulisi sovellettavaksi.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että koska taklaus osuu Koivistoa päähän, kyse on säännössä 124 tarkoitetusta päähän kohdistuneesta taklauksesta. Delegaatio toteaa, että koska Koivisto ei loukkaantunut taklauksen seurauksena, niin tilanteesta voidaan tuomita harkinnan mukaan 2+10 minuutin rangaistus, 5+PRK tai ottelurangaistus. Jos taklauksella katsotaan piittaamattomasti vaarannetun vastustajaa taklauksesta pitää määrätä ottelurangaistus.

Rangaistusharkinnassa kurinpitodelegaatio on ottanut huomioon sen, ettei Matushkin suuntaa taklausta ylöspäin vaan pyrkii taklaamaan vastustajaa vartaloon ja sen, että taklauksessa tulee kontakti valtaosin vartaloon eikä päähän. Edellä mainitut asiat huomioiden kurinpitodelegaatio katsoo, ettei Matushkin piittaamattomasti vaaranna vastustajaa, joten tilanne voidaan arvioida ottelurangaistusta lievemmin rangaistavaksi. Taklaustilannetta kokonaisuutena harkiten kurinpitodelegaatio katsoo, ettei tilanteesta ole perustetta määrätä ottelurangaistusta päähän kohdistuneesta taklauksesta taikka muustakaan syystä.

3. Ratkaisu

Ässien Maksin Matushkinille ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

27. maaliskuuta 2018

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Published by: Juuso Kauppinen