Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Sebastian Revolle pelikieltoa

17.10.2017
Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Sebastian Revolle pelikieltoa

Picture: Teemu Parta

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Tapparan Sebastian Revolle pelikieltoa lauantain KooKoo–Tappara-ottelussa tapahtuneesta laitataklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Tapahtuma-aika: 14.10.2017
Ottelu: KooKoo-Tappara
Peliaika: 57.32

1. Selostus asiasta

Otteluajassa 57:32 Tapparan Sebastian Repo taklaa KooKoon Emil Kristensenia. Tilanteesta tuomittiin Revolle 5 minuutin rangaistus sekä automaattinen pelirangaistus (5+PR) laitataklauksesta. Päävideotuomari on asettanut tilanteen kurinpitäjän käsiteltäväksi, koska tilanteesta tulee määrätä päävideotuomarin näkemyksen mukaan ottelurangaistus.

Repo on antanut pyydetyn lausuman tilanteesta.

Taklattu Kristensen ei loukkaantunut tilanteessa.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Jääkiekon säännön 121 mukaan laitataklaus on tilanne, jossa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaan vasten. Säännön i-kohdan mukaan laitataklauksesta rangaistaan vähintään pienellä rangaistuksella. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan Kristensen tulee kiekolliseksi pelaajaksi päädyssä ja samaan aikaan Repo on tulossa paineistamaan Kristensenia. Ennen kiekon tavoittamista Kristensen luo katseen kentälle päin havainnoidakseen pelitilannetta. Kiekon pelaamisen jälkeen Kristensen kääntää selän kentälle päin ja on alle metrin päässä laidasta. Repo taklaa Kristensenia yläselkään, jonka seurauksena Kristensen kaatuu voimakkaasti päin laitaa

Edellä kuvattua tilannetta voidaan pitää säännössä 121 tarkoitettuna laitataklauksena. Tilannetta ei voida pitää selästä taklaamisena, koska Kristensen on tietoinen Revosta ja kääntää tälle viime hetkellä selkänsä.

Laitataklausta koskeva sääntö 121 jättää soveltajalle suuren harkintavallan sen suhteen mitä on pidettävä "voimakkaana sinkoutumisena laitaa vasten" ja mikä on taklattavan pelaajan vastuu tilanteessa. Yhtäältä laitataklaussäännön tarkoituksena on suojata pelaajia taklauksilta, joiden seurauksena he voivat rajusti kaatua päin laitaa. Toisaalta kiekolliseen pelaajaan kohdistuvat taklaukset ovat sallittuja myös laitojen lähellä ja lisäksi kiekollisten pelaajien tulee tiedostaa, että heitä voidaan taklata. Näiden seikkojen perusteella lähtökohtainen vastuu taklauksesta on taklaajalla, jonka tulee tiedostaa, ettei taklattava ole "haavoittuvassa" asennossa. Taklaajan vastuun ohella myös kiekollisella pelaajalla on vastuu itsestään. Kiekollisen pelaajan tulee tiedostaa mahdollisuus tulla taklatuksi.

Rangaistusharkinnassa on otettu huomioon Kristensenin pelaaminen tilanteessa: Kristensen on tietoinen lähellä olevasta ja painostamaan tulevasta vastustajasta muttei varaudu mahdolliseen kontaktiin ja lopussa vielä kääntää kokonaan selkänsä vastustajalle. Lisäksi rangaistusharkinnassa on otettu huomioon, että Revolla on tilanteessa vähäinen vauhti ja hän taklaa kiekollisena pidettävää vastustajaa. Edellä mainitut seikat ja tilanne kokonaisuutena arvioiden kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteesta ei tule määrätä ottelurangaistusta Revolle.

3. Ratkaisu

Sebastian Revolle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 17. lokakuuta 2017

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Published by: Juuso Kauppinen