Liiga määrää Tomas Záborskýn pelikieltoon

23.4.2016

Liigan kurinpitäjä on määrännyt HIFK:n Tomas Záborskýlle yhden ottelun pelikiellon perjantain Tappara–HIFK-ottelussa tapahtuneesta korkeasta mailasta.

Záborský on pelikiellossa 23.4.2016 pelattavassa viidennessä finaaliottelussa HIFK–Tappara.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Tapahtuma-aika: 22.4.2016
Ottelu: Tappara-HIFK
Peliaika: 29:12

1. Selostus asiasta

Otteluajassa 29:12 HIFK:n Tomas Záborskýlle tuomittiin Tapparan Jukka Peltolaan kohdistuneesta korkeasta mailasta 2+2 minuutin rangaistus. Päävideotuomari on asettanut tilanteen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus Záborskýlle korkeasta mailasta.

Peltola loukkaantuu tilanteessa eikä pystynyt pelaamaan ottelua loppuun asti.

Olen kuullut Záborskýä tilanteesta sekä lisäksi pyytänyt Tapparan lääkäriltä lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 143 määritelmän mukaan korkeasta mailasta rangaistaan pelaajaa, joka pitää mailaansa tai sen osaa hartiatason yläpuolella ja osuu jollain sen osalla vastustajaan.

Videolta käy ilmi, että Peltolan päästessä maalintekotilanteeseen Záborský yrittää nostaa mailallaan Peltolan mailan irti kiekosta. Záborskýn maila ei kuitenkaan osu Peltolan mailan alle, vaan nousee ylös osuen Peltolaa kasvoihin. Kyse on säännössä 143 tarkoitettu korkeaa mailaa koskeva sääntörike. Peltola loukkaantui tilanteessa eikä pystynyt pelaamaan ottelua loppuun asti.

Säännön 143 ii mukaan pelaajalle, joka korkealla mailalla vahingossa aiheuttaa vastustajan loukkaantumisen, tuomitaan kaksinkertainen pieni rangaistus. Saman säännön iii-kohdan mukaan pelaajalle, joka korkealla mailalla varomattomuuttaan aiheuttaa vastustajan loukkaantumisen, tuomitaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Korkeaa mailaa koskevan säännön soveltamisessa tulee arvioitavaksi millä tavoin mailan nouseminen ylös tapahtuu. Säännön ii-kohtaa sovelletaan tilanteisiin, jossa rikkovan pelaajan mailan nouseminen ylös tapahtuu vahingossa ja tästä aiheutuu vastustajan loukkaantuminen. Säännön iii-kohtaa sovelletaan tilanteisiin, jossa mailan nouseminen ylös ei tapahdu vahingossa ja seurauksena on loukkaantuminen. Edellä todetusti tässä tilanteessa Záborský yrittää tarkoituksellisesti nostaa vastustajan mailan ylös. Záborskýn mailan nouseminen ylös ei tapahdu vahingossa, joten tilanteeseen tulee sovellettavaksi säännön 143 iii-kohta. Näin ollen tilanteesta tulee määrätä harkinnan mukaan iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Rangaistusharkinnassani on otettu lähtökohdaksi korkeista mailoista kurinpitokäsittelyissä määrättyjen rangaistusten taso. Záborskýn mailan osuminen Peltolan kasvoihin liittyy pelitilanteeseen, jossa Záborský yrittää estää maalintekoyritystä. Vaikka Záborskýn mailan osumisessa Peltolan kasvoihin ei ole tahallisuutta, Záborský on vastuussa mailastaan ja siitä aiheutuneesta loukkaantumisesta. Záborskýllä ei ole kurinpitohistoriaa vastustajaan kohdistuvia sääntörikkeistä. Edellä mainituilla perusteilla, ottaen huomioon loukkaantumisen asteen, katson oikeaksi määrätä tästä tilanteesta Záborskýlle ottelurangaistuksen. Oikeana rangaistuksena pidän yhden ottelun pelikieltoa.

3. Ratkaisu

Määrään HIFK:n Tomas Záborskýlle yhden ottelun pelikiellon. Záborský on pelikiellossa HIFK:n seuraavassa ottelussa 23.4.2016 HIFK-Tappara.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitoryhmälle kurinpitosääntöjen 7 luvun mukaisesti.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Zürichissä, 23. huhtikuuta 2016

Sampo Liusjärvi
Liigan kurinpitäjä


---
Published by: Juuso Kauppinen