Liiga määrää Ilkka Pikkaraisen pelikieltoon

8.2.2016

Liigan kurinpitoryhmä on määrännyt TPS:n Ilkka Pikkaraiselle seitsemän ottelun pelikiellon torstain TPS-Ässät–ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Pikkarainen on pelikiellossa TPS:n kuudessa seuraavassa ottelussa, 24.2.2016 asti.

* * *

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Tapahtuma-aika: 4.2.2016
Ottelu: TPS-Ässät
Otteluaika: 48.43

1. Selostus asiasta

TPS-Ässät ottelun ajassa 48.43 TPS:n Ilkka Pikkaraiselle tuomittiin iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus (5+PRK) päähän kohdistuvasta taklauksesta säännön 124 mukaisesti.

Päävideotuomari on asettanut tilanteen kurinpitokäsittelyyn, koska tilanteesta tulee määrätä päävideotuomarin näkemyksen mukaan ottelurangaistus Pikkaraiselle päähän kohdistusvasta taklauksesta. Kurinpitäjä on edelleen asettanut tilanteen kurinpitoryhmän käsiteltäväksi, koska kurinpitäjän näkemyksen mukaan tilanteesta tulee tuomita yli viiden ottelun pelikielto.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Videolta tehtävien havaintojen mukaan Ässien Valtteri Viljanen nousee kiekollisena omalla alueelta kohti keskialuetta tehden jättösyötön Pikkaraisen antaessa painetta. Viljanen jatkaa syötön jälkeen liukumista kohti keskialuetta jääden katsomaan syöttönsä perään. Pikkarainen suorittaa tämän jälkeen taklauksen, jossa Pikkaraisen olkapää osuu ensimmäisenä Viljasta päähän. Viljanen ei loukkaantunut tilanteessa ja pystyi jatkamaan ottelua.

Pikkarainen / TPS on antanut pyydetyn lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 määritelmän mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön 124 iii-kohdan mukaan pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa pään tai niskan alueelle kohdistuneen taklauksen seurauksena, tuomitaan ottelurangaistus.

Videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Pikkaraisen taklaus osuu Valtteri Viljasta päähän. Pikkaraisen taklaus osuu Viljasta vajaa sekunti sen jälkeen, kun Viljanen on antanut jättösyötön. Kurinpitoryhmä katsoo, että Viljanen on taklaushetkellä kiekoton pelaaja, jota ei voida enää sääntöjen mukaan taklata.

Kurinpitoryhmä pitää Pikkaraisen taklausta tarkoituksellisena päähän kohdistuvana taklauksena, joka on kohdistettu kiekottomaan pelaajaan joka on jäänyt katsomaan jättösyöttönsä perään eikä ole tietoinen tulevasta kontaktista. Kurinpitoryhmä katsoo, että Pikkarainen edellä mainituista syistä johtuen piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa taklauksellaan ja pitää oikeana rangaistuksena tilanteesta ottelurangaistusta.

Pelikiellon kestoa harkitessaan kurinpitoryhmä on ottanut huomioon Pikkaraisen menettelyn moitittavuuden sekä Liigassa viime vuosina määrätyt pelikiellot päähän kohdistuvista taklauksista. Kurinpitoryhmä pitää Pikkaraisen kiekottoman pelaajan päähän kohdistuvaa taklausta, jonka seurauksena taklattava ei kuitenkaan loukkaannu, viiden (5) ottelun arvoisena tekona.

Rangaistusharkinnassa otetaan huomioon pelaajan kurinpitohistoria Liigassa kuluvan ja kolmen edellisen kauden osalta. Pikkaraiselle on mainittuna ajanjaksona määrätty kahdesti pelikieltoa päähän kohdistuneesta taklauksesta (tapaukset: 2/2014–2015 ja 45/2012–2013) ja kertaalleen laitataklauksesta (tapaus 22/2012–2013). Pikkaraisen kurinpitohistorian perusteella nyt määrättävää rangaistusta ankaroitetaan kahdella (2) ottelulla.

3. Ratkaisu

TPS:n Ilkka Pikkaraiselle määrätään seitsemän (7) ottelun pelikielto. Pikkarainen on kärsinyt väliaikaisen pelikieltonsa aikana yhden (1) ottelun pelikiellostaan. Lisäksi Pikkarainen on pelikiellossa TPS:n kuudessa (6) seuraavassa ottelussa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Helsingissä, 8.helmikuuta 2016

SM-liigan kurinpitoryhmän puolesta,

Iiro Järvi
Puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen