Kurinpitopäätös Teemu Rautiaisen asiassa

15.10.2014

Tapahtuma-aika: 10.10.2014

Ottelu: Sport-Ilves

Peliaika 32:36

1. Selostus asiasta

Ottelupöytäkirjan mukaan otteluajassa 32:36 Ilveksen Teemu Rautiaiselle tuomittiin 5+PRK selästä taklaamisesta, joka kohdistui Sportin Matt Generousiin. Päävideotuomari on asettanut tilanteen kurinpitäjän käsiteltäväksi, koska tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Kurinpitäjä on kuullut Rautiaista tilanteesta.

Generous ei loukkaantunut tilanteessa.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Jääkiekon säännön 123 mukaan selästä taklaaminen on tilanne, jossa pelaaja taklaa haavoittuvassa asemassa olevaa vastustajaa, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta tai joka ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään. Kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Säännön iv-kohdan mukaan selästä taklaamisena ei pidetä tilannetta, jossa taklattava pelaaja kääntää selkänsä vastustajaa kohden ja altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan välittömästi ennen taklausta luoden selästä taklaus -tilanteen.

Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan Generous saa puolustusalueen kulmassa irtokiekon haltuunsa. Generous on tilanteessa puolittain selkä kentälle päin. Samanaikaisesti Generousin tullessa kiekolliseksi pelaajaksi Rautiainen luistelee kohti kiekkoa. Rautiainen tulee tilanteeseen Generousiin nähden takaviistosta. Generous on kontaktihetkellä haavoittuvassa asemassa yrittäessään kääntyä tulosuuntaansa.

Taklaavalla on vastuu siitä, ettei hän suorita taklausta vastustajaan selkäpuolelle tilanteessa, jossa tämä ei ole tietoinen tulevasta taklauksesta. Tässä tilanteessa Generous tavoittaessaan irtokiekon alkaa jarruttamaan ja kääntymään ollessaan selkä kentällepäin. Vaikka Rautiainen lähestyy Generousta takaviistosta, katson, että Generous kääntää vain hetki ennen kontaktia kokonaan vartalonsa ja altistaa itsensä haavoittuvaan asemaan luoden selästä taklaus -tilanteen. Näin ollen en pidä tilannetta säännössä 123 tarkoitettuna selästä taklaamisena.

Jääkiekon säännön 121 mukaan laitataklaus on tilanne, jossa pelaaja taklaa vartalolla, kyynärpäällä, ryntäämällä tai kampittaen vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan sinkoutumisen laitaan vasten. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka vahingoittaa tai piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa laitataklauksella, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Edellä kuvatussa tilanteessa Rautiainen lähestyy Generousta kovalla vauhdilla takaviistosta ja suorittaa voimakkaan taklauksen, joka kohdistuu Generousin selkäpuolelle. Generous kaatuu taklauksen voimasta pääedellä päin laitaa. Katson, että kyseessä on säännössä 121 tarkoitettu laitataklaus. Edellä mainitut asiat huomioiden ja taklausta kokonaisuutena arvioiden sekä ottaen huomioon ettei Generous loukkaantunut, katson, että taklaus ylittää ottelurangaistuksen kynnyksen ja että oikea seuraamus teosta on yhden ottelun pelikielto. Rautiaisella ei ole aiempia huomioon otettavia kurinpitomenettelyssä määrättyjä pelikieltoja.

3. Ratkaisu

Määrään Ilveksen Teemu Rautiaiselle yhden (1) ottelun pelikiellon. Rautiainen on pelikiellossa Ilveksen seuraavassa ottelussa 15.10.2014 Ilves-KalPa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitoryhmälle kurinpitosääntöjen 7 luvun mukaisesti.

5. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 14. lokakuuta 2014

Sampo Liusjärvi

Liigan kurinpitäjä


---
Julkaisija: Antti Seppänen